Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.003 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Sangis älv"
[texts]Tvist om idfiske i Sangis 1757 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Henric Henricius anför besvär över böndernas sätt att bruka idfisket i Sangis älv. Utdrag af häradsrättens protocoll hållit å vanlig tingstad i nederkalix Sochn d 14 juni år 1757. Herr capitainen ädle och wälbördige Henric Henricii påstående thet Idfiskebruket i Sangits elf icke såsom hitintills skedt, at hwar och en af grannarna, på hwad sätt och ställe the behagat utslagit sina Idgårdar, utan samfält borde brukas, finner häradsrätten althenstund Fendriken ädel och manh...
Keywords: idfiske; sangis; sangis älv; nederkalix; sangis bönder; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv
Downloads: 49
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts